Sunday, April 02, 2017

EQK - Spring 2017

late evening
blackbirds
singing home the dead

-

I tusmørket
solsorte

synger de døde hjem

-

submitted to European Kukai Spring 2017

Tuesday, March 28, 2017

Headstone

before one line
now two lines
headstone is back

-

før en linje
nu to linjer
gravstenen er tilbage

Thursday, March 16, 2017

Sanctuary


Wonder

how many standing
there - behind windows looking out
loneliness

-

hvor mange mon står
der i stuerne og ser ud

ensomhed

-

In the process I used Google translate with bizarrely outcome, but evenly artistic:
two is the number of moons
which – can appear in living rooms

loneliness

Tuesday, March 14, 2017

Problems

the sound of running water
calls on the untimely visit
Yep, old man's problems
-
lyden af rindende vand
opfordre til utidig besøg
jep, gammel mands problemer


Saturday, March 11, 2017

Drifting away

keys
landscape a long time ago
only in memory
-
tangenter
landskab for lang tid siden

kun i hukommelsen

-

inspiration J. Andrew Lockhart 2014:

drifting away –
dust on the piano
keys…

Sunday, March 05, 2017

Life train

realizing, that
I can reach
the train, that I am going,
the destination though?
But I’ll certainly reach the end.
-
indser, at
jeg kan nå
toget, og at jeg rejser,
men ankomststedet?
det vil jeg helt sikkert nå

Monday, February 20, 2017

Last direction

through
the twilight zone
heading for
the final target
his in life as well in dead
- soulmate
-
igennem
tusmørket
på vej mod det endelige mål
hans, i livet som i døden
- livsledsager