Sunday, July 15, 2018

Intense


sitting in the park
hot summer day
a guitar gently plays

intense
when your lover allows

the city’s thunder
blends the minds
into oblivion
-
sidder i parken
varm sommerdag
en guitar blidt spiller

lidenskabeligt
når din elsker tillader det

byens torden
blander sindene
til glemsel

Monday, July 02, 2018

Art banner
color
patchwork of effort
people among people
-
farver
kludetæppe af en indsats
mennesker blandt mennesker

Agenda


crumple brown leaves
discarded
agenda: to survive
-
krøllede brune blade
kasseret
dagsorden: at overleve

Dawn


a spiders web
like a CD-disc in midair
dawns first ray
-
et spindelvæv
som en CD-disk i luften
morgengry første stråler

Thursday, June 21, 2018

sometime


does not matter
how slow you run
you arrive in goal
sometime
-
lige meget
hvor langsomt du løber
du kommer i mål
engang

Cherita #7


on stand by
I realize
my body is mocking me

despite the effort
decay

measured by arthritis rheumatica

Cherita #6

no harsh yelling

only
clicks and small jerks

at the end of the leash
even tiny command reaches
behave nicely, dog

Cherita #5


from Grillon to Valreas
actually, be there
I can see Mt. Ventoux

far-a-way, very far-a-way

almost been there
but declined

Cherita #4


window in the darkness

past clearly stands
present in the shadow

light in darkness
always we remember
even demented

Cherita #3


A butterfly’s wing mingles
with irrigation rhythmic throb

summer sound

Old railway track
still breathing

new kind of travelers

Cherita #2


the fact: sixty-seven years

morning struggle
my senses click on
one after another

burrowed, spent and yes
not payed for, yet

Cherita #1


in a green world
the Dandelion

proud standing

here we are
and never will we leave

Wednesday, June 20, 2018

Distance


between here and there
there’s a distance
even between us
-
mellem her og der
er der en afstand
selv mellem os to

Tuesday, June 05, 2018

decay


on stand by
I realize
my body is mocking me

despite the effort
decay

measured by arthritis rheumatica
-
på standby
indser jeg
min krop håner mig

trods indsatsen
forfald

målt ved leddegigt

Leash


no harsh yelling

only
clicks and small jerks

at the end of the leash
even tiny command reaches
behave nicely, dog
-
ingen barsk råben

kun
klik og små ryk

for enden af snoren
når selv små kommandoer;
opfør dig pænt, hund

Thursday, May 24, 2018

Fence


half-moon observing
my efforts
construction of fence
-
halvmånen observerer
mine udfoldelser
med et plankeværk

Sunday, May 13, 2018

whirlwind


pink whirlwind
petals down the street
Cherry blossoms
-
pink hvirvelvind
blomster gennem gaden
Japansk Kirsebær træ