Saturday, September 22, 2018

By the water edge

every morning he stood at the water's edge
with his blog
but not many surfed by
-
hver morgen han stod i vandkanten
med sin blog
men ikke mange surfede forbi

Friday, September 07, 2018

Dragonfly


dragonflies follow the stream
no sound
except birds small talk
-
guldsmede følger strømmen
stilhed
bortset fra fuglenes småsnak

Wednesday, September 05, 2018

Small Dreams


by the end of the road
small dreams lays
the end
constantly moving
a never-ending dream
-
ved enden af vejen
små drømme ligger
enden
bevæger sig konstant
en uendelig drøm

Monday, September 03, 2018

Wrapped


månen rejser
indhyllet i et slør fra øst til vest
rejse under dække, fordi den kan
-
the Moon travels
wrapped in a veil from east to west
travel under cover because it can

Saturday, August 25, 2018

Corridors

two corridors
parallel travelers
both arriving at same harbour
-
to korridorer
parallelle rejsende
begge ankommer til samme havn

Saturday, August 11, 2018

Rain


rain at last
never reach the lawn
trees drinking heavily
-
regn omsider
når aldrig til plænen
træerne drikker grådigt

Tuesday, August 07, 2018

More time


nearing death
begs for more time
of the enemy
-
nær døden
beder om mere tid
af fjenden

Monday, August 06, 2018

Heyday


heyday
dragonflies’ busy activities
surviving another day
-
velmagtsdage
guldsmedes travle aktiviteter
endnu en dags overlevelse

Friday, July 27, 2018

Hot

inhaling warm air
heavens toaster on full blast
and
control button out of reach
-
indånder varm luft
himlens brødrister på fuld blast
og
kontrol knap uden for rækkevidde

Strange


no rain drops
small streams down the face
it’s sweat
-
ingen regndråber
små strømme ned i ansigtet
det er sved

Tuesday, July 24, 2018

Larks in transit


Larks in transit
airport terminals
voices like a flood
drowns
people and Larks
-
Lærker i transit
lufthavnsterminaler
stemmer som en flodbølge
drukner
mennesker og Lærker

By the water edge

every morning he stood at the water's edge with his blog but not many surfed by - hver morgen han stod i vandkanten med s...