Friday, March 16, 2018

Straw


last year’s flowers
in death only, straw
still standing
-
sidste års blomster
i døden kun halm
stadig stående

Wednesday, February 14, 2018

Wool Gathering

quietly I sit
looking at my garden of winter
in black and white
gathering wool

-

stille sidder jeg
kigger på min vinter have
i sort og hvidt
dagdrømmende

Friday, February 09, 2018

View

view of the world
rather rusty
my camera

Monday, January 22, 2018

Crystals


crystals and bare branch
obvious need
Spring at work, soon
-
krystaller og nøgne grene
indlysende behov

Forår på arbejde, snart

Wednesday, January 17, 2018

Moon in the Pond

frustrated
to catch the moon
in the pondfrustrerende
at fange månen
i gadekæret

Sunday, December 31, 2017

Heart


crumbling heart
hard fragility
misplaced trust

-

smuldrende hjerte
hård skrøbelighed

malplaceret tillid

Sunday, December 24, 2017

Alliance


an alliance 
between the two

a wedding singer
-
en alliance
mellem de to
en bryllupsanger
-
My youngest daugther got married 9. December 2017.