Thursday, November 01, 2018

Reality


human photoshop
a memory and reality mix
truth no doubt
-
menneskelig photoshop
hukommelse og virkeligheds mix
sandhed uden tvivl

Monday, October 29, 2018

Journey


traveling early
through the landscape
a blue/grey timeline
-
rejser tidligt
gennem landskabet
en blå / grå tidslinje

Yesterday


footprint on beach
vanish by the tide
yesterday forgotten
-
fodspor og strand
forsvinde ved tidevandet
forgårs glemt

Wednesday, October 24, 2018

Golden path


a carpet of leaves
leads from Autumn to Winter
the Golden Path
-
The Golden Path
through Winter
a new hope Spring

Monday, October 08, 2018

Species

there’s a new species on the way
glass bubble human
bent head and mobile phone
-
Der er en ny art på vej
glasboble mennesket
bøjet hoved og smartphone

Saturday, September 22, 2018

By the water edge

every morning he stood at the water's edge
with his blog
but not many surfed by
-
hver morgen han stod i vandkanten
med sin blog
men ikke mange surfede forbi

Friday, September 07, 2018

Dragonfly


dragonflies follow the stream
no sound
except birds small talk
-
guldsmede følger strømmen
stilhed
bortset fra fuglenes småsnak

Wednesday, September 05, 2018

Small Dreams


by the end of the road
small dreams lays
the end
constantly moving
a never-ending dream
-
ved enden af vejen
små drømme ligger
enden
bevæger sig konstant
en uendelig drøm

Monday, September 03, 2018

Wrapped


månen rejser
indhyllet i et slør fra øst til vest
rejse under dække, fordi den kan
-
the Moon travels
wrapped in a veil from east to west
travel under cover because it can

Saturday, August 25, 2018

Corridors

two corridors
parallel travelers
both arriving at same harbour
-
to korridorer
parallelle rejsende
begge ankommer til samme havn

Saturday, August 11, 2018

Rain


rain at last
never reach the lawn
trees drinking heavily
-
regn omsider
når aldrig til plænen
træerne drikker grådigt

Reality

human photoshop a memory and reality mix truth no doubt - menneskelig photoshop hukommelse og virkeligheds mix sandhed uden tv...