Monday, October 08, 2018

Species

there’s a new species on the way
glass bubble human
bent head and mobile phone
-
Der er en ny art på vej
glasboble mennesket
bøjet hoved og smartphone

Saturday, September 22, 2018

By the water edge

every morning he stood at the water's edge
with his blog
but not many surfed by
-
hver morgen han stod i vandkanten
med sin blog
men ikke mange surfede forbi

Friday, September 07, 2018

Dragonfly


dragonflies follow the stream
no sound
except birds small talk
-
guldsmede følger strømmen
stilhed
bortset fra fuglenes småsnak

Wednesday, September 05, 2018

Small Dreams


by the end of the road
small dreams lays
the end
constantly moving
a never-ending dream
-
ved enden af vejen
små drømme ligger
enden
bevæger sig konstant
en uendelig drøm

Monday, September 03, 2018

Wrapped


månen rejser
indhyllet i et slør fra øst til vest
rejse under dække, fordi den kan
-
the Moon travels
wrapped in a veil from east to west
travel under cover because it can

Saturday, August 25, 2018

Corridors

two corridors
parallel travelers
both arriving at same harbour
-
to korridorer
parallelle rejsende
begge ankommer til samme havn

Saturday, August 11, 2018

Rain


rain at last
never reach the lawn
trees drinking heavily
-
regn omsider
når aldrig til plænen
træerne drikker grådigt

Tuesday, August 07, 2018

More time


nearing death
begs for more time
of the enemy
-
nær døden
beder om mere tid
af fjenden

Monday, August 06, 2018

Heyday


heyday
dragonflies’ busy activities
surviving another day
-
velmagtsdage
guldsmedes travle aktiviteter
endnu en dags overlevelse

Friday, July 27, 2018

Hot

inhaling warm air
heavens toaster on full blast
and
control button out of reach
-
indånder varm luft
himlens brødrister på fuld blast
og
kontrol knap uden for rækkevidde

Strange


no rain drops
small streams down the face
it’s sweat
-
ingen regndråber
små strømme ned i ansigtet
det er sved

Species

there’s a new species on the way glass bubble human bent head and mobile phone - Der er en ny art på vej glasboble mennesket bøj...